Spoločnosť DIEGO za 25 rokov vybudovala viac ako 150 obchodných domov v 3 krajinách a získala rozsiahle skúsenosti v oblasti franchisingu. Tieto vedomosti sa zakladajú na množstve skúseností a odovzdávame ich našim franchisovým partnerom v hotovom balíku.

Okrem produktového portfólia poskytujeme podporu aj v ďalších oblastiach: od logistiky cez podporu produktov a hotové riešenia poskytujeme aj v oblasti marketingu, financií či informačných systémov.

 

Úspešný obchodný model

 

Franchisový systém spoločnosti DIEGO pozostáva z rozšíriteľných modulov, čo umožňuje plánovať ďalšie rozšírenie. Aj na malej základnej ploche je možné prezentovať celé produktové portfólio spoločnosti DIEGO, ktoré možno neskôr rozšíriť v závislosti od kapitálu, ktorý má partner k dispozícii.

Dobre známe produktové portfólio

 

Produktové portfólio spoločnosti DIEGO pozostáva zo sortimentu výrobkov, ktoré sú zákazníkom dobre známe. Široký sortiment produktov zákazníkom umožňuje vybrať si pri rekonštrukcii čo najviac výrobkov z ponuky DIEGA. Ponuku posilňujú vlastné značky Woodstep a Tulipo.

 
 

Plynulá logistika

 

Logistické centrum spoločnosti DIEGO disponuje spoľahlivým dodávateľským reťazcom, čo zaručuje neustále dostupné centrálne skladové zásoby. Vďaka preprave tovaru organizovanej logistickým centrom dostane každá predajňa minimálne dvakrát týždenne také množstvo tovaru, aké si objedná.

Marketing a reklama na zviditeľnenie

 

Kladieme veľký dôraz na centrálny marketing a takisto na marketing miestnych predajní. Vstup každej predajne na trh podporíme príspevkom na marketingové výdavky. Okrem toho sme čoraz silnejší aj v online marketingu, pretože neustále rozvíjame naše webové stránky a organizujeme rôzne kampane.

 
 

Plánovanie jednotného vzhľadu

 

Jednotný marketingový prístup si vyžaduje, aby predajne, produkty a pracovníci predajní DIEGO pôsobili jednotne, čím sa podporí orientácia na zákazníkov a angažovanosť pre značku.

Motivačná finančná podpora

 

Franchisový systém spoločnosti DIEGO podporuje otvorenie a prevádzkovanie nových predajní rôznymi finančnými schémami.

 
 

Vzdelávanie a produktová podpora v záujme zákazníkov

 

Základnou hodnotou spoločnosti DIEGO je, že naši predajcovia disponujú vynikajúcimi znalosťami tovaru a dokážu zákazníkom odborne poradiť. Naše vzdelávacie stredisko DIEGO Academy pomáha pri zaškolení nových kolegov a zabezpečuje kontinuálne poskytovanie vedomostí pre všetkých partnerov a ich zamestnancov.