Často kladené otázky

Nižšie uvádzame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám vo väčšine prípadov kladú naši noví franchisingoví partneri. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, skontaktujte sa s nami a my na ne radi odpovieme!

 

Aké skúseností sú potrebné pre otvorenie predajne?

Možnosť stať sa franchisingovým partnerom a otvorenie predajne nepodmieňujeme žiadnymi predchádzajúcimi skúsenosťami. Ponúkame totiž kompletné školenia a naša centrála poskytuje nepretržitú podporu v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa môžu objaviť.

Je potrebné pre otvorenie predajne vlastniť vlastnú nehnuteľnosť?

Nie je potrebná vlastná nehnuteľnosť, predajňu DIEGO je možné otvoriť aj v prenajatom priestore. Z hľadiska nákladov je samozrejme oveľa výhodnejšie, ak je nehnuteľnosť vlastným majetkom partnera.

Ako veľmi je dôležité, aby sa nehnuteľnosť prevádzkovaná ako predajňa DIEGO nachádzala na dobrom mieste?

Spusteniu predajne výrazne pomáha vhodne vybraná lokalita. Vzhľadom na náš sortiment výrobkov však pri správnom prevádzkovaní môže dosiahnuť mimoriadne úspechy aj predajňa v menej výhodnej lokalite.

Ako môžem získať rozsiahle vedomosti o toľkých produktových radoch ešte pred otvorením?

Pre každý produktový rad poskytujeme vzdelávací materiál v písomnej forme. Ďalšou možnosťou, ako získať dostatočné vedomosti, je vzdelávacie stredisko „DIEGO Academy”.

Musím sa zúčastňovať každodenného života predajne?

V podstate nie je potrebné, aby sa franchisingový partner zúčastňoval každodenného života predajne, ale štatisticky je potvrdené, že tie podniky, kde sa partner priamo zúčastňuje obchodného života, sú oveľa úspešnejšie.

Čo je najťažšie pri prevádzkovaní predajne DIEGO?

Jednou z najťažších úloh je výber vhodných zamestnancov a vytvorenie dobrého kolektívu.

V čom ma podporuje poskytovateľ franchisingu?

Poskytovateľ franchisingu z centrály podporuje svojich partnerov v mnohých oblastiach, napríklad vzdelávanie, produktová podpora, logistika, marketing, financie, kontroling a informačné systémy.

Pomôžete mi vypracovať podnikateľský plán, keďže ako začínajúci podnikateľ s tým nemám skúsenosti?

Samozrejme, náš úsek kontrolingu poskytuje možnosti konzultácie nielen pri spustení obchodu, ale aj v budúcnosti.

Do akej miery je spoločnosť DIEGO flexibilná v súvislosti s určením minimálnych rozmerov obchodných priestorov podľa veľkosti mesta?

Stanovené minimálne rozmery predajne je potrebné dodržať, ale základnú plochu je možné zväčšovať. Väčšia základná plocha, ak je vhodne zariadená, prináša partnerom aj väčšie príjmy.

V prípade integrácie sortimentu spoločnosti DIEGO do už existujúceho maloobchodného podniku, ako veľmi musí byť tento sortiment oddelený? Aké sú v takom prípade očakávania na dizajn exteriéru?

Musí sa v plnej miere odlišovať, ale netreba ho oddeliť stenou. Sortiment spoločnosti DIEGO sa nesmie miešať s výrobkami, ktoré sa v danej maloobchodnej jednotke už predávali. V obchodnej časti, ktorá predstavuje predajňu DIEGO, je potrebné aj pomocou dizajnových prvkov vytvoriť vzhľad predajne DIEGO.

Je možné predávať osobitne len jednu skupinu produktov?

Nie, v predajni DIEGO sa musia predávať všetky skupiny našich produktov.

Môžem od iného veľkoobchodu nakupovať tovar patriaci do sortimentu spoločnosti DIEGO?

Zmluva vylučuje nákup tovaru patriaceho do sortimentu spoločnosti DIEGO z iných zdrojov.

Existuje možnosť platiť platobnou kartou?

V každom našom obchodnom dome funguje platobný terminál.

Existuje zvýhodnená telefónna sadzba v rámci siete?

Komunikácia v rámci internej telefonickej siete cez IP je bezplatná. Je prístupná pre všetkých našich zmluvných partnerov.

AKO DLHO TRVÁ OTVORENIE PREDAJNE?
V ideálnom prípade je možné otvorenie uskutočniť už za 2 mesiace.
POMÔŽETE PRI VÝBERE OBCHODNÉHO TÍMU?
Áno, pomoc poskytnete pri výbere aj pri zaškolení.
SÚ POTREBNÉ PREDCHÁDZAJÚCE PRODUKTOVÉ ZNALOSTI?
Nie, počas zaškolenia poskytneme všetky potrebné znalosti.